Video- Đoàn Luật sư TP. Hà Nội không tán thành bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn

1/6/2023

Nguồn: Truyền hình Quốc hội