Video- Đoàn Luật sư TP Hà Nội đóng góp ý kiến tâm huyết vào Dự thảo Luật Kinh Doanh Bất động sản, Luật Đấu thầu sửa đổi

7/6/2023

Nguồn: Truyền hình Hà Nội