Danh sách Người học việc- Người tập sự nghề luật qua các thời kỳ
Đào Thị Mai Liên

Học việc

Khóa Đào tạo luật sư- Học viện Tư pháp

Năm sinh: 1992

Ngày bắt đầu: 17/9/2019

Ngày kết thúc: 02/10/2019

Đào Văn Linh

Học việc

Khóa Đào tạo Luật sư- Học viện Tư pháp

Năm sinh: 1992

Ngày bắt đầu: 12/11/2019

Ngày kết thúc: 26/4/2020

Nguyễn Thị Khánh Linh

Học việc

Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội

Năm sinh: 1997

Ngày bắt đầu: 10/11/2019

Ngày kết thúc: 10/5/2020

 

Lê Tuyết Hạnh

              Cử nhân Đại học Luật Hà Nội

                   Năm sinh: 1992

                   Ngày bắt đầu: 08/9/2017

                   Ngày kết thúc: 08/9/2022

Khổng Trường Túc Vinh

Học việc

Cử nhân Học viện Tòa án

Năm sinh: 1999

Ngày bắt đầu: 23/7/2020

Ngày kết thúc: 23/1/2021

 

Nguyễn Đình Thắng

Thực tập sinh

Trường Đại học Kinh Bắc

Năm sinh: 1999

Ngày bắt đầu: 21/2/2021

Ngày kết thúc: 22/3/2021

Lê Thị Thanh Tâm

Học việc

Cử nhân Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Năm sinh: 1999

Ngày bắt đầu: 03/03/2021

Ngày kết thúc: 15/10/2021

Đào Quang Minh

Học việc

Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội

Năm sinh: 1999

Ngày bắt đầu: 04/4/2021

Ngày kết thúc: 04/10/2021

 

Nguyễn Thanh Huyền

Học việc

Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội

Năm sinh: 1999

Ngày bắt đầu: 01/7/2021

Ngày kết thúc: 30/7/2021

Nguyễn Minh Hoàng Thuỷ Tiên

          Cử nhân Đại học KD-CN
             Năm sinh: 1996
             Ngày bắt đầu: 12/01/2018
              Ngày kết thúc: 12/12/2018

Nguyễn Mạnh Cường

            Cử nhân Đại học Luật Hà Nội
             Ngày sinh : 07/6/1994

             Ngày bắt đầu: 23/12/2021
             Ngày kết thúc: 23/12/2022

Nguyễn Việt Thu Hương

Thực tập sinh

Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày bắt đầu: 01/01/2022

Ngày kết thúc: 01/7/2022

Nguyễn Hải Nam
                 Cử nhân Đại học Luật Hà Nội
                Ngày sinh: 21/7/2000

               Ngày bắt đầu: 02/2/2022
                Ngày kết thúc: 02/8/2022
Phùng Xuân Minh

               Cử nhân Đại học Luật Hà Nội

                Ngày sinh : 14/4/1999

                Ngày bắt đầu: 08/02/2022

                Ngày kết thúc: 08/02/2023

Nguyễn Nhật Huy

                       Cử nhân Đại học Công đoàn

                      Ngày sinh : 04/6/1998

                       Ngày bắt đầu: 10/02/2022 

                      Ngày kết thúc: 10/08/2022

Đỗ Viết Anh

                  Cử nhân Khoa Luật
               Đại học Quốc gia Hà Nội

                 Ngày sinh : 20/1/1998

                Ngày bắt đầu: 01/6/2022

                Ngày kết thúc: 01/9/2022

Trần Minh Ngọc

                Cử nhân Đại học Công đoàn

                Ngày sinh : 28/10/2000

                Ngày bắt đầu: 15/6/2022

                Ngày kết thúc: 15/12/2022

Nguyễn Thị Minh Hằng

        Cử nhân Đại học Luật Hà Nội

        Năm sinh: 2001

        Ngày bắt đầu: 06/06/2022

        Ngày kết thúc : 06/12/2022

Lê Thị Linh Chi

                
             Thực tập sinh Khoa Luật
              Đại học Quốc gia Hà Nội

              Ngày sinh: 15/12/2001

              Ngày bắt đầu: 24/6/2022

              Ngày kết thúc: 24/7/2022

Bùi Thị Khánh Linh


Học viên Học viện Tư pháp

Tập sự cuối kỳ

Năm sinh: 1995

Ngày bắt đầu: 01/4/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Nguyễn Đức Việt

Học viên Học viện Tư pháp

Người tập sự hành nghề luật sư

Năm sinh: 1962

Ngày bắt đầu: 02/01/2023

Ngày kết thúc: 02/01/2024

Đỗ Quang Vinh

Học viên Học viện Tư pháp

Người tập sự hành nghề luật sư

Năm sinh: 1966

Ngày bắt đầu: 02/01/2023

Ngày kết thúc: 02/01/2024

Lưu Trần Thúy Hằng

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Nguyễn Đức Anh

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Trần Xuân Đức

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Mai Tuyết Mai

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Nguyễn Việt Hà

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Nguyễn Thị Thu Thủy

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Phạm Quỳnh Anh

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/6/2023

Nguyễn Thị Thu Hà

Thực tập sinh Viện pháp luật kinh tế

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: 01/02/2023

Ngày kết thúc: 01/4/2023

Trần Thị Khánh Ly

Cử nhân Khoa luật

Trường Đại học Ngoại thương

Năm sinh: 2000

Ngày bắt đầu: 12/6/2023

Ngày kết thúc: 12/12/2023

Nguyễn Thị Lan Anh

Thực tập sinh-Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2002

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 26/7/2023

 

 

Trần Thị Ngọc Hạnh

Thực tập sinh-Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2002

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 26/7/2023

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Thực tập sinh-Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2002

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 26/7/2023

 

 

Phạm Thị Phượng

Thực tập sinh-Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2002

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 26/7/2023

 

 

Nguyễn Thanh Hoa

Thực tập sinh-Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2002

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 26/7/2023

 

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kiến tập -Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2003

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 11/7/2023

Vũ Mai Linh

Kiến tập -Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2003

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 11/7/2023

Phạm Khánh Dương

Kiến tập -Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2003

Ngày bắt đầu: 26/6/2023

Ngày kết thúc: 11/7/2023

Triệu Thảo Nhi

Cử nhân Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 2001

Ngày bắt đầu: : 06/9/2023

Ngày kết thúc: 06/12/2023

Bùi Minh Đức

Học viên Học viện Tư pháp

Tập sự cuối kỳ

Năm sinh: 2000

Ngày bắt đầu: 06/11/2023

Ngày kết thúc: 13/12/2023

Lê Thị Hải Thảo

Học viên Học viện Tư pháp

Tập sự cuối kỳ

Năm sinh:1996

Ngày bắt đầu: 06/11/2023

Ngày kết thúc: 13/12/2023