CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự được thành lập ngày 06/4/2010.
Số đăng ký hoạt động số 01010532/TP/ĐKHĐ
Người sáng lập: Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Văn Hà
Trưởng Văn phòng


CƠ CẤU - TỔ CHỨC 

- Trưởng Văn phòng: Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Văn Hà

- Phó Trưởng Văn phòng: Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

Chánh Văn phòng: Phan Thị Thu Trang

Các Luật sư  đăng ký hoạt động chính thức tại Văn phòng: 

( Theo danh sách tại Đoàn luật sư TP Hà Nội hiện tại)

Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Văn Hà

+ Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

+ Thạc sĩ- Luật sư Lê Thị Giang Hương;

+ Luật sư Hoàng Minh Đức;

+ Luật sư Nguyễn Văn Tuấn;

                         + Luật sư Lê Tuyết Hạnh

Các Cộng sự:

+ Thạc sĩ- Luật sư Lê Thị Thu Hằng;

+ Luật sư Nguyễn Ngọc Quang;

+ Luật sư Bùi Hồng Hạnh;

+ Luật sư Công Văn Thọ;

+ Và các Cộng sự khác theo từng vụ việc...

- Nhân viên Văn phòng:

    + Hoàng Thị Tiên

     + Nguyễn Thị Khánh Ly

Lái xe: Lưu Tuấn Anh

- Luật sư tập sự, Sinh viên tập sự, Người học việc

(Thay đổi theo nhu cầu học việc, hoàn thành khóa tập sự)

+ Nguyễn Minh Hoàng Thủy Tiên;

+ Nguyễn Thị Khánh Linh;

+ Đào Thị Mai Liên;

+ Đào Văn Linh

+ Khổng Trường Túc Vinh

Kế toán: Nguyễn Thị Hồng Tươi

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

(Ghi chú: Cập nhật sự thay đổi theo thời gian)


 

 

 

Các tin liên quan