TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Cá nhân, tổ chức có giống cây trồng mới do chính mình chọn, tạo hoặc phát hiện và phát triển thì có quyền sở hữu đối với giống cây trồng đó.

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm một số các đối tượng như: Sáng chế, giải pháp hữu ích; Kiểu dáng công nghiệp; Thiết kế bố trí; Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý...

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả và Quyền liên quan đến quyền tác giả (Quyền liên quan) là sản phẩm trí tuệ của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và công nhận.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Pháp luật hiện hành có quy định: Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ Quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Chỉ dẫn địa lý là một trong các hình thức của Quyền sở hữu công nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Thực tập sinh tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật tại trường PTTH Lê Lợi, Hà Nội

Thực tập sinh tham gia chương trình  tuyên truyền pháp luật tại trường PTTH Lê Lợi, Hà Nội ngày 27/2/2023

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hướng dẫn Người tập sự hành nghề luật sư một số nội dung liên quan đến việc tham dự kỳ thi kiểm tra khi kết thúc đợt thực tập tại Văn phòng.

Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự giới thiệu tới Người tập sự hành nghề luật sư ở Văn phòng về văn bản mới của Bộ Tư pháp để tiện theo dõi và thực hiện

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023

Thực hiện Thông báo số 771/TB-BCN ngày 18/10/2022 của Đoàn Luật sư TP Hà Nội về việc nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2023 khu vực phía Bắc, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự đề nghị người tập sự hành nghề luật sư tại Văn phòng lưu ý chuẩn bị hồ sơ tập sự đầy đủ và thực hiện đăng ký thi theo quy định.
 

Thông báo kế hoạch tiếp nhận tập sự Luật sư năm 2023

Nhằm triển khai kế hoạch hoạt đông năm 2023,  bên cạnh các mảng hoạt động hành nghề luật sư, mảng hoạt động xã hội…Văn phòng Luật sư Hà Lan và  Cộng sự tiếp tục tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư đến tập sự tại Văn phòng.

Quy trình tiếp nhận và hướng dẫn Cử nhân luật học việc

Để góp một phần nhỏ vào việc đào tạo nghề luật, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự luôn sẵn sàng chia sẻ và đón nhận các Cử nhân luật có nhu cầu, mong muốn được học nghề luật tại Văn phòng.

Quy trình tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư và các hoạt động xã hội, từ thiện, Văn phòng luôn sẵn sàng chia sẻ và thường xuyên đón nhận các em sinh viên luật tại các trường Đại học về thực tập tại Văn phòng.

Thông báo kế hoạch tiếp nhận tập sự Luật sư năm 2022

Với mục đích nâng cao hình ảnh và vị thế nghề luật sư, nâng cao chất lượng hướng dẫn tập sự, Văn phòng chúng tôi đặt ra một số yêu cầu đối với Người tập sự hành nghề luật sư theo quy định chung của Văn phòng.