Tiếp nhận - Hướng dẫn sinh viên thực thập

Kết thúc chương trình thực tập sinh pháp lý đợt 1 năm 2023

 Đầu tháng 6 năm 2023 vừa qua,  Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự đã tổ chức buổi lễ chia tay, kết thúc khóa thực tập  đợt 1 năm 2023 đối với sinh viên luật. Theo đó các Thực tập sinh pháp lý đã được Văn phòng tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của nhà trường.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự tiếp nhận Thực tập sinh Trường Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trân trọng chào đón các Thực tập sinh Trường Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội về thực tập và trải nghiệm các hoạt động Văn phòng.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự tiếp nhận sinh viên Đại học Luật Hà Nội về thực tập

Văn phòng Luật sư Hà lan và Cộng sự trân trọng chào đón Thực tập sinh Minh Hằng- Trường Đại học Luật Hà Nội về thực tập và trải nghiệm các hoạt động của Văn phòng.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự tiếp nhận sinh viên Đại học Công đoàn về thực tập

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trân trọng chào đón sinh viên Minh Ngọc, Khoa Luật- Đại học Công đoàn về thực tập và trải nghiệm các hoạt động văn phòng.

Tiếp nhận sinh viên Khoa Luật- Trường Đại học Quốc gia về thực tập

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trân trọng chào đón sinh viên Nguyễn Linh Chi, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội về thực tập và trải nghiệm các hoạt động của Văn phòng.

Tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên thực tập của Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trân trọng đón nhận các bạn sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội về thực tập và trải nghiệm các hoạt động do Văn phòng tổ chức.

Quy trình tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập

Là một tổ chức hành nghề luật sư, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự- Đoàn Luật sư TP Hà Nội luôn luôn trú trọng việc phát triển, xây dựng hình ảnh nhằm nâng cao vị thế của Luật sư và nghề luật sư trong đời sống xã hội.

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư và các hoạt động xã hội, từ thiện, Văn phòng luôn sẵn sàng chia sẻ và thường xuyên đón nhận các em sinh viên luật tại các trường Đại học về thực tập tại Văn phòng.