Video 1- Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà tham gia giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô tổ chức tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Video 1- Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà tham gia giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô tổ chức tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Các tin liên quan